JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

24.02.2010 11:30

Výsledky súťaží JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 v profesii kuchár a cukrár a súťaže Mladý mechatronik v profesii mechotronik

logo_skills_slovakia

Finále pilotného ročníka súťaže Skills Slovakia - Junior Nowaco Cup 2009/2010 v profesii kuchár a cukrár sa uskutočnilo dňa 22.1.2010. Výsledky súťaže sú zverejnené v časti Skills Slovakia / Junior Nowaco Cup.

 

Pilotný ročník súťaže Skills Slovakia – Mladý mechatronik v odbore mechatronik sa uskutočnil v dňoch 8.- 9.2. 2010. Výsledky súťaže sú zverejnené v časti Skills Slovakia / Mladý mechatronik.


Späť »