Vyhlásenie súťaže JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

06.10.2009 11:34

Klub mladých kuchárov a cukrárov – SZKC v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje v rámci súťaží Skills Slovakia súťaž JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 pre žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár a cukrár.

                     

 

Cieľom súťaže je vytvoriť juniorský národný tím, ktorý bude reprezentovať Slovenskú republiku doma i v zahraničí.

 

Záväzné prihlášky do súťaže je potrebné zaslať najneskôr 9. októbra 2009 na e-mailovú adresu kmkcsr@gmail.com.

 

Ďalšie informácie o súťaži, formulár záväznej prihlášky a súťažné podmienky sú zverejnené na www.gastromenu.sk alebo ich získate priamo na e-mailovej adrese kmkcsr@gmail.com

 

Klikni sem pre stiahnutie propozícií a záväznej prihlášky.
Späť »