Aktuality

Vyhľadávanie
Od

Do
14.04.2015 04:36

Celoštátna prehliadka SOČ + ZOČ

„ Mladé talenty v Piešťanoch“ Po úspešných 8 krajských prehliadkach v celej SR 272 tých najlepších čaká o týždeň obhajoba odborných prác v 17 zameraniach. 58 členom odborných hodnotiacich komisií toho času študuje písomné časti prác žiakov tak, aby na ústnej obhajobe boli zaujímavé a hodnotné prezentácie a pútavé diskusie. Tento rok sa celoštátna prehliadka uskutoční na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch.
23.11.2014 09:17

Pozvánka na seminár národného projektu RSOV

dňa 25. novembra 2014 (utorok) o 9:00 hod.
08.10.2014 06:06

Súťaž EuroSkills 2014 - Slovensko získalo na najväčšej európskej súťaži EuroSkills 2014 v zručnostiach mladých ľudí 2 bronzové medaily.

Jeden bronz získal Andrej Adamčík z Gymnázia Považská Bystrica v kategórii jednotlivcov - webový dizajn a druhý bronz získali Matej Hyčko z SPŠE Bratislava a Andrej Lassak z SOŠ technická Michalovce v tímovej súťaži v kategórii elektrotechnici. 2.-4.októbra 2014 sa konala celoeurópska súťaž, v ktorej súťažilo 450 zručných mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch o titul "Best of Europe". Hostiteľom EuroSkills 2014 bola organizácia WorldSkills France, člen WorldSkills Europe a región Nord-Pas de Calais.
12.06.2014 10:12

Konala sa II. medzinárodná konferencia národného projektu RSOV

Dňa 6. júna 2014 sa v priestoroch SÚZA konala II. medzinárodná konferencia národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania pod názvom Transformácia odborného vzdelávania a prípravy. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a pod gesciou Maroša Šefčoviča - podpredsedu Európskej komisie, Miroslava Lajčáka – podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR a Jána Richtera – ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
10.06.2014 08:48

Pozvánka na JUVYR 2014

25.05.2014 10:05

II. medzinárodná konferencia Transformácia odborného vzdelávania a prípravy

“ ….aby každý absolvent mal uplatnenie…”
18.02.2014 12:27

Tlačová správa - Zo školy do zamestnania

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v aktivitách zameraných na propagáciu stredného odborného školstva, zdôrazňovanie jeho výhod, ako aj predstavenie atraktívnosti remesiel a šance žiakov na zamestnanie sa po stredoškolskom štúdiu na odbornej škole.
28.01.2014 07:11

Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo v roku 2013 po druhý raz „Výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“.
09.12.2013 06:14

Celoslovenská súťaž odborných škôl

o najlepšie lístkové cesto a výrobky
09.12.2013 06:12

Európska značka pre jazyky 2013

a Európsky učiteľ jazykov roka 2013
16.11.2013 05:34

Úvodná konferencia

projektu s názvom "Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií",
03.09.2013 07:20

Pozvanie na JUVYR

POZÝVAME učiteľov, žiakov základných a stredných škôl, rodičov, zamestnávateľov, širokú odbornú i laickú verejnosť
25.08.2013 08:58

Konkurzy na zamestnancov HPP, VPP - OP Vzdelávanie - národné projekty ESF

ŠIOV v rámci realizácie národných projektov vyhlasuje konkurzy na nasledujúce pracovné pozície:
20.05.2013 06:19

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

01.05.2013 08:35

Výsledky Skills Slovakia - SUSO 2013

V dňoch 18. - 19. apríla 2013 sa v Nitre uskutočnila celoslovenská súťaž Skills Slovakia - SUSO
22.04.2013 06:39

Súťaž stredoškolákov – Stredoškolská odborná činnosť

Po úspešných krajských prehliadkach 272 tých najlepších má ešte týždeň na prípravu obhajoby svojich odborných prác v 17 vyhlásených odborných zameraniach. Systém online SOČ-ky umožnil vstúpiť elektronicky 57 členom odborných hodnotiacich komisií k študovaniu písomnej časti odborných prác ešte pred konaním celoštátnej súťaže, ktorá sa v tomto roku uskutoční v Nových Zámkoch.
02.04.2013 04:06

Popis súťažných disciplín SUSO

V dňoch 18. - 19. apríla 2013 sa v Nitre uskutoční národná súťaž Skills Slovakia v odbore murár a stolár, ktorá sa realizuje v rámci SUSO - Súťažnej prehliadky stavebnýcn remesiel. V priloženom dokumente je uvedený popis jednotlivých súťažných disciplín v odbre murár a stolár.
14.03.2013 07:26

SUSO - Súťažná prehliadka stavebných remesiel aj na Slovensku

V dňoch 18. - 19. apríla 2013 sa v Nitre uskutoční nultý ročník národnej súťaže Skills Slovakia v odbore murár a stolár.
22.11.2012 04:58

JUVYR Plagát 2012

07.11.2012 07:57

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách