Energia v našom meste

 

Aj v školskom roku 2012/2013 spúšťa EkoFond súťaž pre aktívnych a kreatívnych učiteľov a žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku. Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu s názvom EkoFond pre školy, ktorého cieľom je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, a zároveň facilitovať inovatívne a interaktívne prístupy vo vzdelávaní. Už 5. ročník súťaže, tento rok na tému „Energia v našom meste“, pokračuje v tradícii predchádzajúcich ročníkov, no zároveň prináša niekoľko nových prvkov.

Súťaž bola otvorená 22. októbra 2012, prebiehať bude v dvoch paralelných, samostatne hodnotených častiach – prvou bude Hlavná súťaž, druhou Súťaž v rámci modulov. V Hlavnej súťaži bude netradičnou úlohou súťažiacich tímov do24. apríla 2013 zrealizovať a zdokumentovať kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenú miestnej komunite, pričom na tento účel môžu tímy od EkoFondu získať aj hodnotný komunikačný balíček. VSúťaži v rámci modulov (Moderné vyučovanie, Škola v akcii, Pokusy a videá) môžu súťažiaci do 15. mája 2013 v troch uzávierkach prihlasovať svoje metodické materiály k zrealizovaným aktivitám, zrealizované energetické opatrenia a popisy zrealizovaných pokusov. Do Súťaže v rámci modulov sa tento rok po prvýkrát môžu zapojiť aj žiaci a učitelia 1. stupňa základných škôl. Všetky súťažné príspevky budú hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou. Celá súťaž prebieha na multimediálnej online platforme www.platforma.ekofond.sk, z ktorej môžu súťažiaci zároveň aj čerpať inšpirácie pre svoje súťažné aktivity.

Pre víťazné školy, učiteľov aj žiakov sú pripravené atraktívne ceny vo výške viac ako 25 000 €, z toho 10 hlavných cien, 27 poukážok na nákup odbornej literatúry a mnoho ďalších hodnotných cien. Súťažiaci môžu zabojovať aj o niektorú z troch špeciálnych cien v celkovej výške 800 €.

Ďalšie informácie o súťaži je možné získať na stránkach platformy (http://www.platforma.ekofond.sk/sutaze/sutaz-energia-v-nasom-meste/zakladne-informacie-o-sutazi) či v informačných letákoch.

Na všetky otázky týkajúce sa súťaže radi odpovieme na e-mailovej adrese skola@ekofond.sk alebo telefonicky na 0918/ 669 234.