Prezentácie cvičných firiem

Akustic, s.r.o., Senica - predaj hudobných nástrojov a doplnkov.
AUTOREAL, s.r.o., Prievidza - nákup a predaj motorových vozidiel, spotreb. tovaru a i.
A-Z REALITY, s.r.o., Nitra - nákup a predaj nehnuteľností, prenájom, obhliadky nehnut., konzultácie .
BAINS, s.r.o., (SANCOM, GmbH), Bratislava - predaj sanitárneho zariadenia.
Be Style s.r.o., (HrobákTel, GmbH), Bratislava - predaj mobilných telefónov.
Blizzard, s.r.o., Lučenec - reklamná agentúra.
BOBOR, s.r.o., Liptovský Mikuláš - výroba a predaj nábytku.
CASTIAN, s.r.o., Nemšová - sprostredkovanie zájazdov, sprievodcovské služby, inf.centrum.
CK BEST, s.r.o., Dolný Kubín - prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
Colour shop, s.r.o., Michalovce - Nákup a predaj farieb a lakov.
ČAJKA s.r.o., Košice - Nákup a predaj čaju a kávy v najvyššej kvalite.
DANCE TOUR, s.r.o., Liptovský Mikuláš - taneč. pobyty, letenky, kostými, reklama a i.
DAMTEX, s.r.o., Žiar n./Hronom - výroba a predaj dám.konfekcie a doplnkov.
DAŇOVÝ ÚRAD pri SCCF - Ekonomická univerzita v Bratislave.
DEPORTE, s.r.o., V.Meder - predaj a kúpa športových potrieb.
EsoPrint, s.r.o., Bratislava - Polygrafická, distribučná a vydavateľská činnosť.
EuroHASS, s.r.o., Vranov nad Topľou - Nákup, predaj a servis hasiacich prístrojov a hasiacej techniky.
EUROKOMPLET, s.r.o., V.Meder - nákup a predaj kancelárskych potrieb.
FINESTRINO e CLIMA, s.r.o., Nitra - nákup plastových okien, klimatizácií a ich montáž, klíma, servis.
FreeMUSIC, s.r.o., Lučenec- Predaj hudobn. nosičov, výroba a predaj doplnkov s hudobn. tematikou.
FunnyPhone, s.r.o., Trenčín - Predaj mobilných telefónov, služby mobilného operátora a servisné služby.
GLÓRIA, s.r.o., Veľký Meder - nákup a predaj rozlič. tovaru.
Grano de Caffe, s.r.o., Žilina - maloobchod a veľkoobchod.
Hotel FERNANDO, a.s., Poprad - ubytovacie a strav. služby.
INFA, s.r.o., Dolný Kubín - informačné a poradenské kurzy.
J-Comp, s.r.o. Michalovce - Nákup, predaj a servis výpočtovej techniky, tvorba web stránok.
J-Comp, s.r.o. Michalovce - Nákup, predaj a servis výpočtovej techniky, tvorba web stránok.
K-clothes, s.r.o. Senica - Predaj odevov a doplnkov.
K-TECH, s.r.o., Lučenec - predaj a servis kancelárskej techniky každého druhu.
KARAT, s.r.o., Istebné - výroba a predaj šperkov z drahých kovov, hodiniek a i.
KOMBI, s.r.o., B.Bystrica - nákup a predaj kancelárskeho nábytku.
LADY VIKTORIA, s. r. o., Veľký Krtíš - predaj spotrebnej elektrotechniky.
La cornet, spol. s r.o., Prešov - maloobchod a veľkoobchod s koktejlovým o nápojmi a pochutinami.
MEX-Hotel, s.r.o., Bratislava - prevádzkovanie hotela a cestovnej agentúry, sprievodca CR, masérske služby.
Mobil´s World, s.r.o., Bardejov - nákup, predaj a sprostredk. mobilných telefónov.
Moneytour, s.r.o., Žilina - cestovný ruch, poskytovanie maklérskych služieb.
MOTEL MAUBI s.r.o., Čadca - ubytovacie a rekreačné služby.
Motoflex, s.r.o.,  Šurany - nákup a predaj ojazdených vozidiel, motocyklov, servis, predaj a montáž autosúčiastok.
MOUNTAIN´S PARADISE, s.r.o., Nitra - ubyt., strav., rekreačné, relax.-športové, dopravné služby.
NABETON, s.r.o., Levice - distribúcia, montáž a oprava zámkovej dlažby.
Nábytok GALAN Bratislava, s.r.o., Bratislava - Predaj, preprava a servis nábytku a bytových doplnkov.
OMEGA s.r.o., Veľký Krtíš - maloobchod a veľkoobchod s hračkami a bižutériou.
OSVEX, s.r.o., Šurany - predaj kancelárskeho nábytku a svietidiel.
Over Trans, s.r.o. Senica - Preprava osôb a nákladov.
P.D.K., s.r.o., Istebné - predaj posilň.zariadení, distrib.kozmetiky a posk.služieb.
PIKA, s.r.o., Dolný Kubín - Kúpa nábytku na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi.
PolyStav,s.r.o., Bratislava - nákup a predaj stavebných materiálov a tovaru.
PRINTEX, s.r.o., Vranov n./Topľou - výroba, nákup a predaj textilného tovaru, org. party.
PROFI, s.r.o., B. Bystrica - nákup a predaj kamier, fotoaparát.
PROMOLAND, s.r.o. (APLAUZ, s.r.o.), Bratislava - Party Service.
PRONO, s.r.o., D.Kubín - predaj odborných publikácií, poradenská činnosť.
Propaggroup, s.r.o., Partizánske - reklamná činnosť a tanečná škola.
PROSOFT, s.r.o., B. Bystrica - predaj spotrebného tovaru.
Puppy, s.r.o., Bratislava - hotelové služby pre psov; strihanie, umývanie, predaj doplnkov a krmív.
RE-AGE, s.r.o., Nové Zámky - reklamná činnosť, zhotovovanie rekl. a propag. materiálov vrátane vizitiek, katalógov.
ROLLER, s.r.o., Komárno - predaj a montáž garáž.brán.,markíz,žalúzií,roliet a i.
ROZETTE, s.r.o. Bratislava - Poskytovanie a predaj štukatérskych prác a výrobkov.
RYTMUS, s.r.o.,Lučenec - prípr.a výroba rekl.spotov a propag.materiálov pre podnik.subjekty.
Security system, s.r.o., Bratislava - Vzdeláv. a porad. v oblasti bezpeč. a ochrany zdravia pri práci.
SEPELIN TOUR, s.r.o., Poprad - sprostredk.školských,študijných výletov a podujatí.
SISCON, s.r.o., Štúrovo - nákup, predaj, montáž, servis výpoč. tech., Internet.
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s., Bratislava - poisťovacie služby.
Soif de pendu, s.r.o., Banská Bystrica - nákup a predaj stolových vôd, barelov a aqaumatov.
SPEEDCASH, s.r.o., Žiar n./Hronom - poradenstvo a sprostredkovanie finančných služieb.
SPIRIT, s.r.o., Rimavská Sobota - Prevádzk. diskotéky, organiz. spoločenských a kultúr. podujatí.
STILL in STYLE, spol. s r.o., Trenčín - nákup a predaj nábytku rôzneho druhu, telefónnych prístr.
STOPA, spol. s r.o., Košice - veľkoobchod a maloobchod s obuvou.
STRECHA, s.r.o., Prešov - nákup a predaj strešnej krytiny.
Sunshine sport club, a.s., Trenčín - ubytovacie služby, športové a regener.zariadenia, welness, reštaurácia, bar.
TATRAINKA, s.r.o., Poprad - distribúcia základných kancelárskych potrieb.
THREE BE Magazín, s.r.o., Spišská Nová Ves - Nákup, predaj a servis zabezpeč. techniky. Porad.činn.
TOKAJÍK, s.r.o., Trebišov - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tokajským vínom.
TRÉSOR, s.r.o., Bratislava - nákup,predaj a servis zabezpečovacej techniky.
TRICE, s.r.o., Lučenec - reklamná agentúra, výroba reklamných spotov a propagačných mater.
UNI-A, s.r.o., Handlová - poskytovanie vzdelávacích kurzov.
VČIELKA, spol. s r.o., Banská Bystrica - Nákup a predaj medu a medových výrobkov.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA pri SCCF - Ekonomická univerzita v Bratislave.
WILDWOOD, s.r.o., Lučenec - Predaj a výroba drevených výrobkov a nábytku z dreva.
WORKOHOLIC, s.r.o., Bratislava - organizácia spoloč. podujatí (formovanie pracovného kolektívu).
World Colors, s.r.o., Žiar nad Hronom - Tlačiarenské a dizajnérske služby, tvorba grafických návrhov.
Záhradníctvo Arwen, s.r.o., Nitra - Kúpa a predaj chladiacich zariadení.
ZALUX, spol. s r.o., Košice - predaj záhradného nábytku,bazénov,doplnkov,ext.


Každá začínajúca CF, ale aj tá "rozbehnutá" CF si neustále hľadá svojich zákazníkov, tak v tuzemsku ako aj v zahraničí. K tomu aby zákazníkov získala, slúži reklama (tvorba katalógov, letákov a iné). Pre cvičné firmy je reklama veľmi drahá. Pri tvorbe reklamy - grafického návrhu a tlače  je potrebné aj namnožiť na reklamný papier, zaobálkovať, nalepiť známky a zaslať svojmu potenciálnemu zákazníkovi. Tieto reklamné letáky sú zväčša čiernobiele alebo na farebnom papieri.

My by sme Vám chceli ponúknuť možnosť prezentovať sa zdarma na našich Web stránkach. Podmienkou prezentácie je, aby Váša reklama bola spracovaná v textovom alebo grafickom programe (prípadne v HTML) vo formáte A4 na výšku a to vo dvoch vyhotoveniach:  v slovenskom jazyku a v  jednom cudzom jazyku (anglickom, nemeckom). Reklama môže byť doplnená obrázkami,  medze sa nápadom nekladú.

K tomu, aby sme Vám zverejnili Vašu reklamu je potrebné aby ste nám zaslali žiadosť o jej uverejnenie a skomprimovanú reklamu (do 3 MB) na našu e-mailovú adresu, alebo na diskéte, ktorú Vám vrátime.

Druhou možnosťou zverejnenia reklamy je, ak nám zašlete HTTP adresu Vašej už existujúcej prezentácie na Internete (v tvare http://www.xxx.xxx.sk) ako to majú napr. CF PRONO, s.r.o. a PROSOFT, s.r.o.

Veríme, že túto možnosť prezentácie na našich Web stránkach využijete, a že čoskoro získate nových zákazníkov nielen na Slovensku.

Ing. Ňarjaš Daniel
narjas@siov.sk