Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

písanie na počítači a úprava textu na počítači

logo_sip


 Štruktúra SIP

  1. Školský rok 2014/2015
  2. Školský rok 2013/2014
  3. Školský rok 2012/2013
  4. Školský rok 2011/2012
  5. Školský rok 2010/2011
  6. Školský rok 2009/2010
  7. Školský rok 2008/2009
  8. Školský rok 2007/2008