Základné info

Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania

 

Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania (SNO) bolo zriadené Európskou vzdelávacou nadáciou (ETF) v Turíne v spolupráci s Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Kancelária SNO začala fungovať od 1. augusta 1998  na ŠIOV-e ako hostiteľskej organizácii observatória.

Cieľom SNO bolo zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii a ďalších krajinách usilujúcich o vstup do EÚ. V rámci integračného procesu Slovenska do štruktúr EÚ observatórium rozširovalo svoje aktivity i o spoluprácu s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Po vstupe Slovenska do EÚ prešlo SNO k plnej spolupráci s Cedefopom a stalo národným koordinátorom siete Cedefopu Refernet na Slovensku. Úlohou siete je zbierať, spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania v krajinách EÚ, zostavovať dokumentáciu o situácií vo výskume v členských krajinách a podporovať kontakty medzi odborníkmi a kľúčovými organizáciami. SNO ďalej spolupracuje s Cedefopom v rámci siete  TTnet.

K informáciám o aktivitách a produktoch siete Refernet sa dostanete kliknutím na odkaz Refernet Slovakia. Podrobnejšie informácie o sieti Refernet do roku 2010 nájdete na starej stránke pod odkazom Refernet Slovakia do roku 2010. Výstupy, ktoré vznikli počas spolupráce s ETF nájdete pod odkazom Spolupráca s ETF do roku 2004.

 

Kontakt:

Štátny inštitút odborného vzdelávania/
Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania
Bellova 54/a
831 01 Bratislava
Tel./fax: (02) 54 77 67 74 (kl. 27)
E-mail: sno@siov.sk