Stredoškolská odborná činnosť

ŠTRUKTÚRA  SOČ

  1. Školský rok 2014/2015
  2. Školský rok 2013/2014
  3. Školský rok 2012/2013
  4. Školský rok 2011/2012
  5. Školský rok 2010/2011
  6. Školský rok 2009/2010 
  7. Školský rok 2008/2009
  8. Školský rok 2007/2008
  9. História