Štruktúra stredoškolskej súťaže ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve

 

 TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI

ROZŠÍRENEJ EURÓPSKEJ ÚNIE.

 

WWW.PODPORMEREMESLA.EU

  

 

zenit_logo


 Štruktúra ZENIT

 

 1. Školský rok 2014/2015
  1. Výsledková listina
   1. Programovanie
    1. Kategória A
    2. Kategória B
    3. Kategória WEB
   2. Elektronika
    1. Kategória A
    2. Kategória B
   3. Strojárstvo
    1. Kategória A
    2. Kategória B1
    3. Kategória B2
  2. Bulletin
  3. Zadania pre krajské kolá
   1. Programovanie
   2. Webdizajnér
   3. Elektronika
   4. Strojárstvo
  4. Vyhlásenie súťaží
  5. Zoznam súťažiacich
   1. Programovanie
    1. Kategória A
    2. Kategória B
    3. Kategória WEB
   2. Elektronika
    1. Kategória A
    2. Kategória B
   3. Strojárstvo
    1. Kategória A
    2. Kategória B1
    3. Kategória B2
  6. Harmonogram krajských kôl ZENIT
  7. Organizačno-technické pokyny
   1. Programovanie
   2. Elektronika
   3. Strojárstvo
  8. Organizačný poriadok
  9. Adresár celoštátnej odbornej komisie
  10. Tlačivá

 2. Školský rok 2013/2014
  1. Vyhodnotenie
  2. Bulletin ZENIT
  3. Termínovník realizátorov krajských kôl
  4. Organizačno-technické pokyny
   1. Programovanie
   2. Webdizajner
   3. Elektronika
    1. Výsledková listina kategória A - SOŠ
    2. Výsledková listina kategória B - SOŠ
   4. Strojárstvo
    1. Výsledková listina kategória A SOŠ
  5. Testovacie zadanie
  6. Dotazníky  
  7. Fotogaléria

 3. Školský rok 2012/2013
 4. Školský rok 2011/2012
 5. Školský rok 2010/2011

 6. Školský rok 2009/2010

 7. Školský rok 2008/2009